06 51 303 223 info@zelesys.nl

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ‘Nederland ICT Voorwaarden’ van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.
Wij gebruiken de nieuwste versie uit 2014.

Klik hier om deze Voorwaarden te lezen en/of te downloaden.

 

Bewerkersovereenkomst

Een bewerkersovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer een partij het verwerken van persoonsgegevens bij een andere partij wil uitbesteden. Met deze overeenkomst leggen partijen vast voor welke doeleinden de gegevens mogen worden verwerkt, welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen en welke vormen van toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen. U dient Zelesys uitsluitend te voorzien van anonieme of geanonimiseerde gegevens. Daarom is een bewerkersovereenkomst niet aan de orde.